Registracija į egzaminą

Užsiregistruoti į egzaminą galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenys):

Registracija į egzaminą

Arba:

Egzaminuojamasis Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti egzaminą, kuriame nurodomas egzaminuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas ir norimo laikyti egzamino tipas. Prašyme egzaminuojamasis turi nurodyti pageidaujamą egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui.

Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Prašymo forma:  MS Word    PDF

Kas turi laikyti šį egzaminą?

Asmenys, baigę traukinio mašinistų mokymo programą LTSA pripažintame mokymų centre.

Kokia egzaminavimo tvarka?

Asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 160 min. Egzaminas vyksta naudojant specialią kompiuterinę programą, apie kurios naudojimą paaiškins Egzaminavimo centro atsakingas darbuotojas. Egzamino testą sudaro 80 klausimų. Egzaminas išlaikytas, jei Jūs teisingai atsakėte į ne mažiau kaip 65 klausimus.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios apie

 • 1. traukinio mašinisto darbo specifiką, jo darbą reglamentuojančius teisės aktus, traukinio mašinistui keliamus reikalavimus ir darbo tvarkos taisykles. Traukinio mašinisto pažymėjimą pageidaujantys gauti asmenys, baigę traukinio mašinistų mokymo programą, turi:
  • 1.1. išmanyti geležinkelių transporto veiklos ir geležinkelių transporto eismo saugos principus, geležinkelių transporto veiklą ir geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ypač susijusius su traukinio mašinistų sertifikavimu, pavojingųjų krovinių vežimu, aplinkos apsauga ir priešgaisrine sauga;
  • 1.2. išmanyti traukinio mašinistui keliamus reikalavimus, traukinio mašinisto darbo specifiką ir atsakomybės sritis, elgesio ekstremaliosiose situacijose principus, norminius techninius dokumentus ir darbo tvarkos ir saugos taisykles;
  • 1.3. suprasti, koks traukinio mašinisto elgesys, veiksmai, būsena yra nesuderinami su geležinkelių transporto eismo saugai svarbių užduočių atlikimu (vaistų, alkoholio, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, liga, stresas, nuovargis ir t. t.);
  • 1.4. gebėti nustatyti su geležinkelių transporto veikla susijusių asmenų funkcijas ir atsakomybės sritis;
  • 1.5. suprasti, kaip svarbu tiksliai vykdyti pareigas ir tiksliai taikyti darbo metodus;
  • 1.6. suprasti sveikatos ir saugos svarbą (pvz., kaip reikia elgtis esant ant bėgių ir netoli jų, kaip saugiai įlipti į traukos riedmenis ir iš jų išlipti, ergonomikos dėsnius, personalo saugos taisykles, asmenines apsaugos priemones ir t. t.);
  • 1.7. žinoti elgesio įgūdžius ir principus (streso valdymas, ekstremaliosios situacijos ir t. t.);
  • 1.8. žinoti aplinkos apsaugos principus (taupus važiavimas ir t. t.);
  • 1.9. išmanyti geležinkelių transporto eismo organizavimo būdus (vienkelis, dvikelis geležinkelis ir kt.);
  • 1.10. išmanyti struktūrinius ir sisteminius geležinkelių infrastruktūros principus ir parametrus, bėgių, geležinkelio kelių, kelynų charakteristikas, geležinkelio statinių parametrus;
  • 1.11. išmanyti geležinkelių signalizacijos ir traukinių valdymo sistemas, jų paskirtį ir veikimo principus;
  • 1.12. išmanyti geležinkelių infrastruktūros saugos įrangą (įkaitusių ašidėžių aptiktuvai, dūmų detektoriai ir kt.) ir jos veikimo principus;
  • 1.13. išmanyti traukiniuose naudojamas ryšio priemones (radijo ryšį tarp traukinio mašinisto ir traukinių eismo tvarkdario ir kt.), jų svarbą, išmanyti ryšio priemonių veikimo principus ir naudojimo procedūras, gebėti nustatyti asmenis, su kuriais ryšio priemonėmis turi susisiekti traukinio mašinistas, šių asmenų funkcijas ir atsakomybės sritis;
  • 1.14. išmanyti traukos riedmenų tipus (elektriniai traukiniai, šilumvežiai, garvežiai ir kt.), geležinkelių riedmenų vidinio ir išorinio ženklinimo tvarką, ypač vežant pavojinguosius krovinius naudojamus simbolius, traukinio formavimo dokumentus;
  • 1.15. gebėti apibūdinti geležinkelių riedmenų mechaninę sandarą (vežimėliai, kėbulas, mašinisto kabina, apsaugos sistemos ir kt.);
  • 1.16. išmanyti geležinkelių riedmenų stabdžių sistemos veikimo ypatumus ir jos charakteristikų skaičiavimus;
  • 1.17. gebėti nustatyti traukinio greitį, didžiausią leistiną geležinkelių riedmenų ašies apkrovą ir jėgas, veikiančias sankabą;
  • 1.18. išmanyti rizikos, susijusios su geležinkelių transporto veikla, veiksnius ir šios rizikos mažinimo priemones;
  • 1.19. išmanyti rikto atveju taikytinas procedūras, taip pat procedūras, kurios turi būti taikomos įvykus geležinkelių transporto eismo įvykiui ar katastrofai, kurių metu nukenčia traukinyje esantys žmonės (pvz., evakuacija);
  • 1.20. išmanyti, kokios jėgos veikia ratą, gebėti nustatyti veiksnius, turinčius įtakos geležinkelių riedmenų greitėjimo ir stabdymo charakteristikoms (oro sąlygos, stabdžių įranga, prastesnis sukibimas, smėlio barstymas ir t. t.);
  • 1.21. išmanyti elektrotechnikos principus (grandinės, įtampos matavimas ir t. t.), traukos elektros energijos tiekimo principus (kontaktinis tinklas, trečiasis bėgis ir t. t.).
 • 2. geležinkelių transporto veiklą, geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus ir juos nustatančius teisės aktus, taikomus norminius techninius dokumentus;
 • 3. geležinkelių infrastruktūrą;
 • 4. ryšio priemonių traukiniuose naudojimą;
 • 5. traukinius, jų sandarą ir techninius reikalavimus, taikomus geležinkelių riedmenims;
 • 6. riziką, susijusią su geležinkelių transporto veikla;
 • 7. pagrindinius fizikos dėsnius, veikiančius geležinkelių riedmenis ir jų sudedamąsias dalis.

Pažymų išdavimo ir galiojimo tvarka

Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą, Egzaminavimo centras, neatlygintinai išduoda neterminuotai galiojančią pažymą.

Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?

Egzamino kaina 1 asmeniui – 223,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM). Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus Egzaminavimo centras turi teisę neleisti dalyviui laikyti egzaminą.

Ką privalau turėti egzamino metu?

Egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pripažinto mokymo centro išduotą pažymą, kad baigė traukinio mašinistų mokymų programą. Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų Egzaminavimo centras neleidžia dalyviui laikyti egzaminą.

Kur vyksta egzaminai?

Egzaminai Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas).