UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“, yra įtraukta į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, asmens duomenų valdytojų registrą. UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P6119.