Registracija į egzaminą

Užsiregistruoti į egzaminą galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenys):

Registracija į egzaminą

Arba:

Egzaminuojamasis Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti egzaminą, kuriame nurodomas egzaminuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas ir norimo laikyti egzamino tipas. Prašyme egzaminuojamasis turi nurodyti pageidaujamą egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui.

Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Prašymo forma:  MS Word    PDF

Kas turi laikyti šį egzaminą?

1. asmenys, atsakingi už geležinkelio įmonių (vežėjų) ar geležinkelių infrastruktūros valdytojų geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų įgyvendinimą;

2. asmenys, dirbantys geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios iš šių teisės aktų

Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2BE-420 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

1. Techninių geležinkelių naudojimo nuostatų I skyriaus III skirsnio, II skyriaus IV skirsnio 4.4, 4.6 ir 4.7 punktų, II skyriaus VIII skirsnio 8.1.1. ir 8.1.2. punktų, II skyriaus X skirsnio 10.2. punkto, IV skyriaus XVII skirsnio 17.1.1 ir 17.2.12 punktų;

2. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių 1 priedo XII skyriaus 18 punkto ženklų Nr. 18.1-18.16, 1 priedo XIII skyriaus 19 punkto signalų Nr. 19.1, 19.2, 1 priedo XIV skyriaus 20 punkto signalų Nr. 20.1, 20.2, 20.13, 20.16.

Kokia egzaminavimo tvarka?

Egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 60 min. Egzaminas vyksta naudojant specialią kompiuterinę programą, apie kurios naudojimą paaiškins Egzaminavimo centro atsakingas darbuotojas. Egzamino testą sudaro 30 klausimų. Egzaminas išlaikytas, jei Jūs teisingai atsakėte į ne mažiau kaip 25 klausimus.

Pažymėjimų išdavimo ir galiojimo tvarka

Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą, Egzaminavimo centras, išduoda elektroninį, neterminuotai galiojantį pažymėjimą. Informacija apie asmenį, išlaikiusį egzaminą, per tris darbo dienas skelbiama Lietuvos transporto saugos administracijos (https://ltsa.lrv.lt).

Asmenys, dirbantys netiesiogiai su geležinkelio transporto eismu susijusį darbą ir turintys neterminuotą pažymėjimą, kas trejus metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti ne trumpesnius kaip 8 val. mokymus, susijusius su geležinkelių transporto eismo valdymu ir saugos reikalavimais. Mokymai turi būti išklausyti Lietuvos transporto saugos administracijos pripažintose mokymo centruose.

Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?

Egzamino kaina 1 asmeniui – 40,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM). Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus Egzaminavimo centras turi teisę neleisti dalyviui laikyti egzaminą.

Ką privalau turėti egzamino metu?

Egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento  Egzaminavimo centras neleidžia dalyviui laikyti egzaminą.

Kada ir kur vyksta egzaminai?

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras” egzaminavimo paslaugas teikia nuotoliniu būdu per ZOOM ir Facebook platformas.

Egzaminai Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas) dėl COVID 19 vyksta atskiru susitarimu.

Išvažiuojamieji egzaminai

Jūsų patogumui įmonė vykdo išvažiuojamuosius egzaminus. Išvažiuojamieji egzaminai Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse vykdomi, kai susirenka ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Panevėžio, Marijampolės, Utenos ir Šiaulių apskrityse vykdomi, kai susirenka ne mažesnė kaip 20 žmonių grupė.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas) arba mob. telefonas: +370 652 777 20

Dėl COVID 19 situacijos, išvažiuojamieji egzaminai į įmones, ar šalies regionus, vykdomi atskirais susitarimais, atsižvelgiant į atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų rekomendacijas.